Det är med stor ledsamhet över utvecklingen och den påverkan coronaviruset har på individnivå och samhället i stort som vi behöver meddela att vi inte kommer att ha våra shower som planerat.

Vi ser framemot kommande lektionsveckor och återkommer med information om avslutningsveckan (4-10 maj) och höstens danstermin!