Koncept

C Styles dansundervisning innehåller streetdance, showdans, jazz och musikal. Vår barndans är en rolig och lärorik mix. Inspiration från heta artister, ny och trendig musik, olika teman och mycket mer kryddar såväl koreografier som danstillfällen, även för våra yngsta elever.

C Styles grundidé/koncept ”inspirerar med känsla” baseras på fyra huvudpunkter:

Få elever per dansgrupp
C Style har få elever per dansgrupp vilket resulterar i att vi kan engagera och fokusera mer på varje individ. Eleven får mer tid till frågor samt större möjlighet till utveckling utan att behöva kämpa för att få uppmärksamhet.

Personlig omtanke
Vi vill se och lära känna alla elever. I samband med bokningen har ni möjlighet att skriva en målsättning och/eller en kommentar för eleven, exempelvis ”vill bli vigare” eller ”är blyg”…
En danssal och ett öppet kök bidrar till att lärare, elever och föräldrar möts och lär känna varandra bättre.

Engagerade lärare
C Style utvecklar elevernas dansfärdigheter, men också förmågan att uttrycka sig med kroppen – vi dansar med känsla. Dansen bidrar till bättre självkänsla, självförtroende och kroppsspråk. För att eleverna skall känna sig trygga och få en hög och jämn kvalité på lektionerna stämmer vi av alla lärares lektionsupplägg både enskilt och gemensamt flera gånger per termin.

Stämningsfulla lokaler
C Style har sannolikt Stockholms härligaste danslokaler. Lokalerna är byggda för att skapa en mysig känsla med rymd och luft. Vi tror att en ljus och öppen tillvaro bidrar till en positivare atmosfär bland elever samt väntade vuxna och kompisar.