Genrep och show

Alla gruppers tider för genrep och show ✨

7 – 8 år måndagar 15:50-16:35 Lördag 6/5 kl. 14:20-14:40Lördag 13/5 kl. 11:00
13 – 14 år nivå 2 måndagar 16:00-17:00Torsdag 11/5 kl. 19:00-19:20Söndag 14/5 kl. 18:00
8 – 10 år nivå 1/2 måndagar 16:40-17:25Söndag 7/5 kl. 17:30-17:50Söndag 14/5 kl. 15:00
8 – 11 år killar måndagar 17:05-17:45Fredag 12/5 kl. 17:10-17:30Söndag 14/5 kl. 15:00
Advanced 2 teknikklass måndagar 17:30-18:45Söndag 7/5 kl. 18:00-18:30Lärare återkommer med info
Advanced 1 teknikklass måndagar 18:50-20:05Tisdag 9/5 kl. 21:00-21:30Lärare återkommer med info
5 – 6 år tisdagar 15:10-15:55Lördag 6/5 kl. 15:10-15:30Söndag 14/5 kl. 12:00
7 – 8 år tisdagar 15:55-16:40 Lördag 6/5 kl. 15:30-15:50Söndag 14/5 kl. 12:00
9 – 10 år nivå 1/2 tisdagar 16:45-17:35 Lördag 6/5 kl. 15:50-16:10Lördag 13/5 kl. 16:30
Teknikklass jazzteknik 12 år och uppåt tisdagar 16:45-17:35Torsdag 11/5 kl. 18:45-19:00Söndag 14/5 kl. 15:00
12 – 14 år nivå 2 tisdagar 17:40-18:40 Lördag 6/5 kl. 16:10-16:30Lördag 13/5 kl. 16:30
Advanced 4 koreografiklass tisdagar 17:40-18:45Fredag 12/5 kl. 17:40-18:10Lärare återkommer med info
Advanced 3 koreografiklass tisdagar 18:45-19:55Fredag 12/5 kl. 18:10-18:40Lärare återkommer med info
4 – 5 år onsdagar 15:50-16:30Söndag 7/5 kl. 16:30-16:50Söndag 14/5 kl. 15:00
8 – 9 år nivå 1/2 onsdagar 16:00-16:45Söndag 7/5 kl. 17:10-17:30Lördag 13/5 kl. 19:00
7 – 8 år onsdagar 16:35-17:20 Söndag 7/5 kl. 16:50-17:10Lördag 13/5 kl. 19:00
12 – 14 år nivå 2 onsdagar 16:50-17:50Lördag 6/5 kl. 16:40-17:00Söndag 14/5 kl. 15:00
11 – 12 år nivå 1/2 onsdagar 17:25-18:25Söndag 7/5 kl. 18:30-18:50Söndag 14/5 kl. 12:00
14 – 16 år nivå 2 onsdagar 17:55-18:55Söndag 7/5 kl. 19:10-19:30Lördag 13/5 kl. 11:00
16 år och uppåt nivå 3+ onsdagar 19:00-20:00Lördag 6/5 kl. 17:20-17:40Lördag 13/5 kl. 19:00
Heels class 15 år och uppåt nivå 2/3 workshop-formatTisdag 9/5 kl. 20:10-20:40Lördag 13/5 kl. 14:00, söndag 14/5 kl. 18:00
FinalFredag 12/5 kl. 19:15-19:55Lärare återkommer med info
6 – 7 år torsdagar 15:55-16:40Lördag 6/5 kl. 14:40-15:00Lördag 13/5 kl. 14:00
Balett 9 – 12 år torsdagar 16:45-17:55 Tisdag 9/5 kl. 18:40-19:00Lördag 13/5 kl. 11:00 och lördag kl. 16:30
Streetjazz 13 år och uppåt nivå 2 torsdagar 16:45-17:45Söndag 7/5 kl. 18:50-19:10Söndag 14/5 kl. 12:00
Advanced 4 teknikklass torsdagar 17:50-18:50Fredag 12/5 kl. 18:40-19:10Lärare återkommer med info
Balett 14 – 18 år torsdagar 18:00-19:15Tisdag 9/5 kl. 19:00-19:20Lördag 13/5 kl. 11:00 och lördag kl. 16:30
16 år och uppåt nivå 3+ torsdagar 18:50-19:50 Tisdag 9/5 kl. 20:40-21:00Söndag 14/5 kl. 15:00
Advanced 1+2 koreografiklass torsdagar 19:55-21:10Torsdag 11/5 kl. 20:55-21:25Lärare återkommer med info
6 – 7 år fredagar 15:20-16:05Söndag 7/5 kl. 15:30-15:50Lördag 13/5 kl. 16:30
3 – 4 år fredagar 15:25-16:00Lördag 6/5 kl. 14:00-14:20Söndag 14/5 kl. 12:00
9 – 10 år nivå 1/2 fredagar 16:05-16:55Fredag 12/5 kl. 16:50-17:10Söndag 14/5 kl. 18:00
10 – 11 år nivå 1/2 fredagar 16:10-17:10Söndag 7/5 kl. 15:50-16:10Lördag 13/5 kl. 19:00
12 – 13 år nivå 2 fredagar 16:55-17:55Lördag 6/5 kl. 17:00-17:20Lördag 13/5 kl. 19:00
10 – 12 år killar fredagar 17:15-18:00Torsdag 11/5 kl. 17:55-18:15Söndag 14/5 kl. 18:00
9 – 10 år nivå 1/2 lördagar 10:20-11:10Söndag 7/5 kl. 14:00-14:20Söndag 14/5 kl. 12:00
11 – 12 år nivå 1/2 lördagar 11:15-12:15Söndag 7/5 kl. 14:20-14:40Lördag 13/5 kl. 11:00
12 – 13 år nivå 2 lördag 12:30-13:30Söndag 7/5 kl. 14:40-15:00Lördag 13/5 kl. 14:00
14 – 15 år nivå 2 lördagar 13:35-14:35Söndag 7/5 kl. 15:00-15:20Lördag 13/5 kl. 16:30
5 – 6 år söndagar 10:15-11:00 Torsdag 11/5 kl. 17:00-17:15Lördag 13/5 kl. 11:00
3 – 4 år söndagar 10:55-11:30Tisdag 9/5 kl. 17:15-17:30Lördag 13/5 kl. 11:00
6 – 7 år söndagar 11:05-11:50Torsdag 11/5 kl. 17:15-17:30Söndag 14/5 kl. 15:00
4 – 5 år söndagar 11:35-12:15Tisdag 9/5 kl. 17:00-17:15Lördag 13/5 kl. 14:00
8 – 9 år nivå 1/2 söndagar 11:55-12:40Torsdag 11/5 kl. 17:30-17:50Lördag 13/5 kl. 16:30
12 – 13 år nivå 2 söndagar 12:20-13:20Tisdag 9/5 kl. 19:25-19:45Lördag 13/5 kl. 11:00
11 – 12 år nivå 2 söndagar 12:45-13:45Torsdag 11/5 kl. 18:15-18:35Lördag 13/5 kl. 14:00
4 – 5 år söndagar 14:00-14:40Tisdag 9/5 kl. 17:30-17:45Lördag 13/5 kl. 16:30
8 – 9 år nivå 1/2 söndagar 14:45-15:30Tisdag 9/5 kl. 17:50-18:10Lördag 13/5 kl. 14:00
7 – 8 år söndagar 15:00-15:45Fredag 12/5 kl. 16:30-16:50Söndag 14/5 kl. 18:00
10 – 11 år nivå 1/2 söndagar 15:40-16:40Tisdag 9/5 kl. 18:10-18:30Lördag 13/5 kl. 14:00
13 – 14 år nivå 2 söndagar 16:45-17:45Tisdag 9/5 kl. 19:45-20:05Söndag 14/5 kl. 12:00
Modern jazz 14 år och uppåt nivå 2/3 söndagar 16:50-17:50Torsdag 11/5 kl. 19:55-20:15Lördag 13/5 kl. 19:00
Advanced 3 teknikklass söndagar 17:55-18:55Torsdag 11/5 kl. 19:25-19:55Lärare återkommer med info
Performanceklass Advanced 1, 2 och 3 söndagar 19:00-20:00Torsdag 11/5 kl. 20:15-20:45Lärare återkommer med info