Ni är varmt välkomna att vara med och titta på den sista lektionen (under ordinarie lektionstid). Vänligen begränsa er till två medföljande personer per elev. Tack! Och varmt välkomna!