LÖRDAGAR                         

8 – 9 år 1/2 lördagar 10:20-11:05, genrep söndag 15/5 kl. 18:00 – 18:20 och show lördag 21/5 kl. 19:00

10 – 11 år nivå 1/2 lördagar 11:10-12:10, genrep söndag 15/5 kl. 18:20 – 18:40 och show lördag 21/5 kl. 14:00

11 – 12 år nivå 2 lördag 12:25-13:25, genrep söndag 15/5 kl. 18:40 – 19:00 och show lördag 21/5 kl. 11:00

13 – 14 år nivå 2 lördagar 13:30-14:30, genrep onsdag 18/5 kl. 19:40 – 20:00 och show söndag 22/5 kl. 12:00

SÖNDAGAR                         

4 – 5 år söndagar 10:15-10:55, genrep torsdag 19/5 kl. 17:00 – 17:20 och show lördag 21/5 kl. 14:00

5 – 6 år söndagar 11:00-11.4, genrep torsdag 19/5 kl. 17:20 – 17:40 och show lördag 21/5 kl. 11:00

3 – 4 år söndagar 11:15-11:50, genrep söndag 15/5 kl. 16:30 – 16:50 och show lördag 21/5 kl. 11:00

7 – 8 år söndagar 11:50-12:35, genrep torsdag 19/5 kl. 17:40 – 18:00 och show söndag 22/5 kl. 15:00

12 – 13 år nivå 2 söndagar 12:00-13:00, genrep söndag 15/5 kl. 17:10 – 17:30 och show lördag 21/5 kl. 11:00

10 – 11 år nivå 2 söndagar 12:40-13:40, genrep torsdag 19/5 kl. 18:00 – 18:20 och show lördag 21/5 kl. 19:00

11 – 12 år nivå 2 söndagar 13:05-14:05, genrep söndag 15/5 kl. 16:50 – 17:10 och show lördag 21/5 kl. 16:30

7 – 8 år söndagar 14:15-15:00, genrep tisdag 17/5 kl. 17:30 – 17:50 och show söndag 22/5 kl. 12:00

6 – 7 år söndagar 15:00-15:45, genrep fredag 20/5 kl. 17:20 – 17:40 och show söndag 22/5 kl. 18:00

3 – 4 år söndagar 15:10-15:45, genrep tisdag 17/5 kl. 17:10 – 17:30 och show söndag 22/5 kl. 12:00

9 – 10 år nivå 1/2 söndagar 15:55-16:45, genrep tisdag 17/5 kl. 17:50 – 18:10 och show lördag 21/5 kl. 16:30

Modern jazz 14 år och uppåt nivå 3 16:50-17:50, genrep söndag 15/5 kl. 15:20 – 15:50 och show lördag 21/5 kl. 19:00

Commercial hiphop 12 – 14 år söndagar 17:15-18:15, genrep torsdag 19/5 kl. 18:30 – 18:50 och show söndag 22/5 kl. 18:00

Advanced 3 teknikklass söndagar 17:55-18:55, genrep söndag 15/5 kl. 15:50 – 16:20                

 Performanceklass adv 1 + 2 söndagar 19:00-20:00, genrep torsdag 19/5 kl. 19:25 – 20:00        

MÅNDAGAR                       

12 – 13 år nivå 2 måndagar 16:00-17:00, genrep måndag 16/5 kl. 17:20 – 17:40 och show lördag 21/5 kl. 19:00

7 – 9 år måndagar 16:40-17:25, genrep måndag 16/5 kl. 17:00 – 17:20 och show lördag 21/5 kl. 11:00

7 – 10 år killar måndagar 17:05-17:45, genrep fredag 20/5 kl. 17:40 – 18:00 och show söndag 22/5 kl. 12:00

Advanced 2 teknikklass måndagar 17:30-18:45, genrep torsdag 19/5 kl. 20:40 – 21:10

Advanced 1 teknikklass måndagar 18:55-20:10, genrep onsdag 18/5 kl. 20:00 – 20:40               

TISDAGAR                           

8 – 9 år nivå 1/2 tisdagar 15:45-16:30, genrep måndag 16/5 kl. 17:40 – 18:00 och show lördag 21/5 kl. 14:00

6 – 7 år tisdagar 15:55-16:40, genrep söndag 15/5 kl. 17:40 – 18:00 och show lördag 21/5 kl. 19:00

11 – 13 år nivå 2 tisdagar 16:45-17:45, genrep onsdag 18/5 kl. 18:50 – 19:10 och show söndag 22/5 kl. 15:00

Feminine vibe/street nivå 3 tisdagar 17:30-18:30, genrep tisdag 17/5 kl. 19:30- 19:50 och show lördag 21/5 kl. 16:30

Advanced 4 koreografiklass tisdagar 17:50-18:50, genrep fredag 20/5 kl. 18:45 – 19:15             

14 år och uppåt nivå 2/3 tisdagar 18:30-19:30, genrep tisdag 17/5 kl. 19:50 – 20:10 och show lördag 21/5 kl. 14:00

Advanced 3 koreografiklass tisdagar 18:55-20:00, genrep torsdag 19/5 kl. 20:05 – 20:35

16 år och uppåt nivå 3 tisdagar 19:35-20:35, genrep tisdag 17/5 kl. 20:10 – 20:40 och show lördag 21/5 kl. 19:00

ONSDAGAR                         

6 – 7 år onsdagar 15:15-16:00, genrep onsdag 18/5 kl. 18:10 – 18:30 och show lördag 21/5 kl. 14:00

7 – 8 år onsdagar 16:00-16:45, genrep söndag 15/5 kl. 14:20 – 14:40 och show lördag 21/5 kl. 16:30

10 – 11 år nivå 1/2 onsdagar 16:05-17:05, genrep onsdag 18/5 kl. 18:30- 18:50 och show söndag 22/5 kl. 12:00

11 – 13 år nivå 2 onsdagar 16:50-17:50, genrep måndag 16/5 kl. 18:50 – 19:10 och show lördag 21/5 kl. 14:00

13 – 14 år nivå 1/2 onsdagar 17:10-18:10, genrep onsdag 18/5 kl. 19:20 – 19:40 och show ördag 21/5 kl. 14:00

14 – 15 år nivå 2 onsdagar 17:55-18:55, genrep måndag 16/5 kl. 18:30 – 18:50 och show lördag 21/5 kl. 11:00

15 år och uppåt nivå 2/3 onsdagar 19:00-20:00, genrep måndag 16/5 kl. 19:10 – 19:40 och show söndag 22/5 kl. 15:00

TORSDAGAR                       

Balett 5 – 7 år torsdagar 15:30-16:10, genrep onsdag 18/5 kl. 17:00 – 17:20 och show söndag 22/5 kl. 12:00

Balett 10 – 12 år torsdagar 16:15-17:00, genrep onsdag 18/5 kl. 17:20 – 17:40 och show söndag 22/5 kl. 15:00

4 – 5 år torsdagar 16:30-17:10, genrep fredag 20/5 kl. 17:00 – 17:20 och show söndag 22/5 kl. 15:00

Balett 13 år och uppåt torsdagar 17:00-18:00, genrep onsdag 18/5 kl. 17:40 – 18:00 och show lördag 21/5 kl. 16:30

Advanced 4 teknikklass torsdagar 17:15-18:15, genrep fredag 20/5 kl. 18:10 – 18:40

Heels class 15 år och uppåt torsdagar 18:00-18:55, genrep måndag 16/5 kl. 19:45 – 20:15 och show lördag 21/5 kl. 11:00, söndag 22/5 kl. 12:00

16 år och uppåt nivå 3 torsdagar 18:55-19:55, genrep måndag 16/5 kl. 20:15 – 20:45 och show söndag 22/5 kl. 18:00

Koreografiklass adv 1 + 2 torsdagar 20:00-21:15, genrep torsdag 19/5 kl. 18:50 – 19:25             

FREDAGAR                          

5 – 6 år fredagar 15:10-15:55, genrep söndag 15/5 kl. 14:00 – 14:20 och show lördag 21/5 kl. 16:30

8 – 9 år nivå 1/2 fredagar 16:00-16:45, genrep söndag 15/5 kl. 14:40 – 15:00 och show söndag 22/5 kl. 18:00

9 – 10 år nivå 1/2 fredagar 16:05-16:55, genrep tisdag 17/5 kl. 18:20 – 18:40 och show söndag 22/5 kl. 15:00

11 – 12 år nivå 2 fredagar 16:50-17:50, genrep måndag 16/5 kl. 18:10 – 18:30 och show söndag 22/5 kl. 18:00

9 – 11 år killar fredagar 17:00-17:45, genrep tisdag 17/5 kl. 18:40 – 19:00 och show lördag 21/5 kl. 16:30

13 – 14 år nivå 2 fredagar 17:50-18:50, genrep tisdag 17/5 kl. 19:00 – 19:20 och show söndag 22/5 kl. 15:00