Dans 7 och 8 åringar

Måndag på C Style! Sju- och åttaåringarna dansar till ”Snö” och Eric Saade.

Måndagsgruppen 16:10

Dags för diagonalövning, chasséer.

Dags för diagonal

Bookmark and Share

13

feb